Общо обяви: 172 Общо потребители: 75902

ПЛОВДИВ

ПЪТНА ПОМОЩ В ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!

История

Пловдив е един от най-старите европейски градове и същевременно съвременник на Троя. Началото на града е поставено около 6000 г пр. н. е. Предполагаемо древно име на Пловдив е Кендрисос, реконструирано от епитета на главното божество на града през римската епоха Аполон Кендрисос.

През 342 г. пр.н.е. е завладян от Филип II Македонски, баща на Александър Велики, който го преименува на Филипополис.
Филипополис окончателно попада в пределите на Римската империя при обявяването на Тракия за римска провинция през 46 г. сл.н.е., като отново е преименуван – на Тримонциум (Град на три хълма).

През 1364 г. османските войски, начело с Лала Шакхин паша, завладяват града.

През 1877 г. избухва Руско-турската освободителна война. Пловдив е освободен на 16 януари 1878 г. от ескадрона на капитан Бураго.

Географско положение

Пловдив е разположен в централната част на Горнотракийската низина, на двата бряга на река Марица. Пловдивското поле е класическа алувиална низина, формирана от река Марица и нейните притоци.

Територия и населени места

Пловдив е вторият по големина град в Република България след София и 83-ят по население в Европейския съюз.
Според Закона за териториалното деление, територията на град Пловдив е разделена на 6 района.

На територията на град Пловдив понастоящем има шест районни администрации, чиито кметове се избират директно от гражданите на града.

Климат и околна среда

Климатът е преходно-континентален, типичен за доста средноюжни части на Европа. Средната годишна температура е 12,3°С. Средната максимална температура през юли е 30.3°С, а абсолютният максимум през същия месец е измерен през 2007 год. +45,0°С.

Култура

Българската култура и българското културно наследство не се нуждаят от препоръки или гаранции, за да влязат както в европейския, така и в световния съюз на духовността и мисълта. Техните корени са в люлката на европейската цивилизация. В момента в Пловдив са регистрирани повече от 200 недвижими паметници на културата.

Отраслова структура

В Пловдив промишлеността е представена в почти пълната си гама от подотрасли. Основни структуроопределящи отрасли са ХВП, цветната металургия, машиностроенето и металообработването, химическата промишленост, електротехническа и електронна промишленост и текстилната и трикотажната промишленост.

Инженерна инфраструктура

През Пловдив преминават основни транспортни артерии с международно значение: пътищата Мюнхен – Будапеща – Белград – София – Одрин – Истанбул и София – Стара Загора – Бургас. През Пловдив преминават и два от европейските транспортни коридори: 4-ти и 8-ми. Градът е и основен изходен пункт към Родопите.

Инвестиционна среда

В Пловдив чуждестранните инвестиции непрекъснато се повишават.

Пловдив е основен икономически „двигател” на развитието на района.

Потенциал за развитие на икономика на знанието, дължащ се на голям дял фирми занимаващи се с професионални дейности и научни изследвания.

Разработване на междуобщински проекти за интегриране на свързани дейности в клъстери.

Създаване на клъстер в сферата на аграрните и хранителни технологии.

Положителна тенденция за увеличаване показателите в сферата на услугите, най-вече в ИТ сектора.

Увеличаване дела на ПЧИ в Общината.

Създаване на регионални зони за бърз икономически растеж.

Наличен интерес от страна на чуждестранни инвеститори в областта на логистиката.

Налични свободни площи в индустриалните зони.

Сравнително ниско ниво на заплащането за труд в сравнение със столицата.

Туризъм

Туризъм – Трудно могат да се отчетат заетите в туристическия бизнес. Пловдив има голям потенциал за развитието на различни видове туризъм, което се обуславя от неговото стратегическо място в областта и региона, както и от локализираните в него множество забележителни обекти, културни и бизнес събития, природни дадености и т.н

Добавена на от:

Етикети: , , ,

100 Общо преглеждания, 1 за днес

BG Naemi
5.0/35/5

  

Сходни новини

Реклама

Вашият коментар

ВИП обяви

Пътна помощ Купува-Продава

Обяви за работа

  • Работа търси-предлага Открийте новите попълнения за вашият екип, като публикувате обява в нашата нова категория ...