Общо обяви: 183 Общо потребители: 86611

Силистра

ПЪТНА ПОМОЩ В СИЛИСТРА И ОБЛАСТТА, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!

История

Първото писмено известие за града е в заповедта на император Траян от 106 г. за преместването на XI Клавдиев легион от Панония в Дуросторум.

Градът е наследник на римския град Дуросторум(в превод „яка крепост“),основан през 29 г. и става столица на римската провинция Мизия. Възниква като военен лагер върху по-старо тракийско селище. През 5 в. запада след нашествия на племена като готи, хуни, авари, славяни и прабългари.

През средновековието носи името Дръстър. След приемането на християнската вяра става глaвен религиозен център в страната.

Неговото значение продължава при византийско и българско управление. След турското завоюване (1388 г.) градчето е силно укрепено.

По време на Кримската война в града е пребивавал като офицер Л.Толстой.

През 1877 г. то е пленено от руснаците и отстъпено на България. След неуспешната за България Междусъюзническа война Силистра е отстъпена на Румъния съгласно Санкт-Петербургския договор през 1913 г., като през 1940 г. е върната отново на България.

През годините до Втората световна война Силистра е била важен стратегически град, част от военния четиръгълник Варна – Силистра – Разград – Шумен.

След 1945 г. градът губи своето значение и остава встрани от бурната индустриализация. Развива се главно като център на земеделски район и административен център на Крайдунавска Добруджа.

Географско положение

Силистра е град в Североизточна България(в североизточна Добруджа) и на границата с Република Румъния. На запад Община Силистра граничи с Община Ситово, на изток – с Община Кайнарджа, а на юг – с общините Дулово и Алфатар. Градът е център на Област Силистра и пристанище на река Дунав. Намира се на 120 км североизточно от град Русе. През Силистра минава европейски транспортен коридор 7.

Територия и населени места

Площта на областта е 2851,11 кв.км и е 2,56% от територията на страната.
Брой градове в област Силистра: 5
Брой села в област Силистра: 113
Населените места в област Силистра: 118
Областен център: град Силистра
Общини в област Силистра: 7 – гр.Силистра, гр.Дулово, с.Ситово, гр.Алфатар, гр.Главиница, гр.Тутракан, с.Кайнарджа

Климат и околна среда

Климатът се характеризира с умерено континентален характер и попада в крайдунавската климатична подобласт. Характерно за района е горещото лято, ранно настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата.
Област Силистра се характеризира с добро качество на околната среда, което се определя от липсата на крупни промишлени замърсители, земеделие, основаващо се на традиционни екологосъобразни методи, както и на благоприятни климатични условия.

Образование и култура

Художествена галерия-гр. Силистра

Драматичен и куклен театър “Сава Доброплодни”-Началото на силистренското театрално летоброене датира от 1872 г. с представлението “Многострадална Геновева”, плод на творческата работа на създаденото малко преди това в Силистра Театрално дружество.

ВУЗ-ове

Русенски университет “ Ангел Кънчев“-Филиал Силистра
Русенски университет “ Ангел Кънчев“-Технически колеж – гр. Силистра
Висше училище “ Земеделски колеж“-Учебно-научен център – Силистра

Туризъм

Туризмът като цяло се характеризира с високо потребление на човешки ресурс за създаването, поддържането и предоставянето на туристически продукти. Дейностите в туристическите услуги се реализират неизбежно чрез личен контакт. Професионализмът и качествата на човешкия ресурс са част от туристическия продукт.

Областта предлага комбинация от маршрутно-познавателен туризъм, познавателен, религиозен, селски, културен и ловен в един район с изключително разнообразие на природни и антропогенни туристически ресурси.

Туризмът е приоритетен отрасъл на българската икономика със сериозен потенциал за развитие. Туризмът в Силистренска област е представен основно чрез фирмите, предлагащи хотелиерски услуги и лицензираните туристически агенции.

Туристическата дейност в Силистренска област има потенциал за растеж и е сред приоритетните сфери на развитие.
Природните и исторически дадености на региона дават възможност да се развиват почти всички видове туризъм – развлекателен, познавателен, културен, религиозен, екологичен, селски и ловен.

Богатството на културно-историческото наследство, уникалния бит и фолклор са от особен интерес за туристите посетили региона.

Силистра е един от най-старите български градове, с много богата и древна история, създаден преди около 1800 години като Римска крепост.

В Областта има много римски реликви. Тук се намира единствената на Балканския полуостров Късно- антична гробница от Римската епоха с древни стенописи от ІV век.

Отворени за посещение са Исторически и Етнографски музей, Художествена галерия – впечатляваща сграда в стил късен сецесион, Архитектурно-археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра“. В близост до града се намира и местността Суха река, която е осеяна с уникални пещери.

Стогодишният Дунавски парк, който е „сърцето“ на Областния град, разположен на площ от 140 дка. предлага разходки сред екзотични дървесни видове и цветни градини.Тук може да се посети турски форт „Меджиди Табия“ – добре запазена турска отбранителна крепост, датираща от 1847 г., Архитектурен резерват „Рибарска махала“ .

Експозицията на Етнографският музей е разположена на площ от 300 кв.м. В нея са включени експонати, представящи бита и културата на добруджанското население от Силистренския регион от средата на XIX до началото на XX век. Изложени са оригинални оръдия на труда костюми на изчезналото местно население Гребенци от средата на XIX век кукерски маски от региона и маски “ брезая“ , използвани при зимен обичай за плодородие и здраве (произходът им има езически характер и се срещат единствено в Силистренския регион- село Сребърна).

Уникални културно-исторически паметници са и храмът „Св. Троица“ в Алфатар, ранно- средновековна крепост „Картал Кале“ край с. Руйно, паркът „Аязмото“ до град Дулово – според преданията през XV век се заселва Демир Баба.

Интерес за туристите представляват „Историческа чешма“, свързана с Кючук – Кайнарджанския мирен договор между Русия и Турция, средновековна крепост в местността „Ташлъ махле“ в с. Окорш, ранносредновековни скални манастири до с. Върбино, община Дулово.

Природният ловен резерват „Каракуз“, съвместно с трите красиви вили дава възможност за развитие на ловен туризъм. Подходящи за екологичен туризъм са природен резерват „Малък Преславец“ – езеро с изящни водни лилии и биосферен резерват „Сребърна“, разположен на 16 км. от областния град. Уникалният резерват „Сребърна“ е признат през 1977 г. от ЮНЕСКО за резерват със световно значение. Над 100 различни вида птици свиват гнезда в този ареал.

Биосферният резерват край с. Сребърна е разположен на 2 км южно от р. Дунав и на 16 км западно от Силистра, на площ 600 ха. Обхваща езерото Сребърна и териториите край него. Той е една от най-интересните влажни зони в Европа с изключително разнообразие на растителни и животински видове. По-характерни представители на водната растителност са: водните лилии, блатното кокиче, блатната незабравка, папура и тръстиката.

Птичият и животински свят е изключително богат с редки и ценни представители на националния и световния генетичен фонд: водоплаващи птици, къдроглав пеликан, чапли, блестящи ибиси, диви гъски и патици, раци, костенурки, видри, лопатари и други. Тук живеят и видра, ондатра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх.

На брега на езерото е изградена екологична станция на Българска академия на науките и музей, в който са експонирани сбирки от всички животински видове, обитаващи резервата. Сребърна е уникално земно кътче, съхранило хилядолетия чистотата и първичната сила на природата.

„Сребърна“ е включена в Конвенцията по влажните зони с международно значение и Списъка на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство.

Добавена на от:

Етикети: , ,

140 Общо преглеждания, 3 за днес

BG Naemi
5.0/35/5

  

Сходни новини

Реклама

Вашият коментар

ВИП обяви

Пътна помощ Купува-Продава

Обяви за работа

  • Работа търси-предлага Открийте новите попълнения за вашият екип, като публикувате обява в нашата нова категория ...