Общо обяви: 302 Общо потребители: 200832

СОФИЯ

ПЪТНА ПОМОЩ В СОФИЯ И ОБЛАСТТА, МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!

История

По време на османското владичество и особено през Възраждането, София била възприемана от пътешествениците като средищен град. Носейки старата слава на Сердика и Средец, градът бил добре познат. Той е един от най-значимите, с преобладаващо българско население, с интересни занаяти и развита търговия. Заслуга да бъде избран градът за главен имат личности като Георги Раковски и проф. Марин Дринов. Древната Сердика и наследницата й София заемала средищно място в българските земи. Това местоположение създавало условия управлението на бъдещото Княжество да полага грижи за съдбата на българите, останали под властта на Османската империя.

Географско положение

Местоположението на столицата на България – София, винаги се определя като уникално и стратегически важно. Градът е разположен в „средеца“ на Балканския полуостров, в западната част на България, в едноименното обширно поле. Малко са столиците в света, които се отличават с особеностите на София – средна надморска височина около 550 m, наличие на минерални извори със сравнително постоянен дебит и лечебни свойства на водата, малки разстояния до столиците на повечето съседни балкански страни. Географското положение на Софийското поле и столичния град предопределя характера и типа на природния комплекс, а това оказва влияние върху бита на населението, специализацията на градското стопанство и архитектурния облик.

Територия и населени места

София е център наОбласт София, Област София-град и на Столична община. 16 от 24-те района на Столична община са съставени само от части на града:

 • Възраждане
 • Изгрев
 • Илинден
 • Красна поляна
 • Красно село
 • Лозенец
 • Люлин
 • Младост
 • Надежда
 • Оборище
 • Подуяне
 • Сердика
 • Слатина
 • Студентски
 • Средец
 • Триадица
 • Други 5 района включват части от София, заедно с други населени места:

 • Витоша (Владая, Мърчаево)
 • Връбница (Волуяк, Мрамор)
 • Искър (Бусманци)
 • Кремиковци (Бухово, Желява, Яна, Горни Богров, Долни Богров)
 • Овча купел (Мало Бучино)
 • Всеки район има свой кмет, който се избира от общинския съвет и решава въпросите, възникващи от ежедневните потребности на населението по местоживеене, административното обслужване на гражданите, благоустрояването, хигиенизирането и др.

  Столичната община се управлява от кмет и общински съвет, избирани на всеки 4 години.

  Климат и околна среда

  Физикогеографският фактор има комплексно и разнопосочно влияние върху формирането на климата на София. Видът на подстилащата повърхнина, надморската височина на Софийското поле, изложението на склоновете и посоката на простиране на оградните планини трансформират влиянието през годината на слънчевата радиация и атмосферната циркулация.

  Култура

  Трудно е за съвременния човек, жител на пренаселената ни столица, да си представи как е изглеждала тя в началото на 30-те години със своя главно едноетажен облик, с тишината по улиците, нераздирана нито от автомобилни сирени, нито от сигнални устройства против кражби, със замогващия се вече кинематограф, включително и опити в българското игрално кино, с радиото, чието инсталиране в някой дом е било знаменателно събитие. Въпреки вече налагащите се сгради на някои банки, на богати частни домове, без всякакво съмнение перлите на архитектурата са били Народното събрание и Народният театър.

  НДК

  Националният дворец на културата е многофункционален комплекс, съвременен замък – синтез на модерна архитектура с пластични изкуства.

  Конгресен и Изложбен Център

  Най-представителният многофункционален комплекс в Югоизточна Европа, в който са заложени богати възможности за осъществяване на престижни изяви от целия спектър на културния и обществено-икономическия живот.

  Отраслова структура

  Определящо значение в структурата на икономиката има промишлеността. София е най- големият промишлен център на страната.
  Стопанството на София е многоотраслово, с превес на тежката промишленост.
  На територията на oбласт София са обособени са 17 индустриални зони, които независимо настъпилите промени в продуктовата структура и стагнацията на производсството, продължават да съществуват и сега(най-вече като сграден фонд и изградена инфраструктура).

  Инженерна инфраструктура

  София има добре изградена инфраструктура. Добре развитата пътната мрежа и телекомуникациите, подпомагат интегрирането на градските райони, повишават мобилността на работната сила и достъпът до различни видове услуги. Транспортната система на столицата е важна част от националната транспортна система. София е най-важният за страната железопътен възел и осъществява връзка с вътрешността на страната по 5 направления. Автомобилният транспорт има перспективи за развитие поради факта, че в София се пресичат три транспортни коридори – №4, №8 и №10.

  Инвестиционна среда

  София е основен притегателен център за чуждите инвеститори у нас.
  Цялостната макроикономическа обстановка в страната през последните години на преход към пазарна икономика и настъпилата голяма криза в края на 1996 год. оказаха сериозно негативно влияние върху развитието на инвестиционните процеси като цяло, респ. и върху размера на насочените към страната ни чуждестранни инвестиции, което от своя страна оказва пряко влияние върху капиталовата адекватност на столичната икономика.

  Добавена на от:

  Етикети: , , ,

  2124 Общо преглеждания, 1 за днес

  BG Naemi
  5.0/35/5

  Сходни новини

  Реклама

  Вашият коментар

  ВИП обяви

  Пътна помощ Купува-Продава

  Все още няма добавени обяви.

  Обяви за работа

  Все още няма добавени обяви.