Общо обяви: 303 Общо потребители: 221348

Защо двигателят работи с прекъсвания?

Характерни признаци за неустойчива работа на двигателя са: двигателят вибрира, има неравномерно изпускане на газовете, значително си понижава мощността.

Най-често прекъсванията в работата на двигателя се предизвикват от неизправностите на запалителната и горивната уредба и сравнително рядко- от попадането на вода в цилиндрите и неплътно прилягане на клапаните към гнездата им.
Основни причини за неустойчива работа на двигателя и начините за тяхното отстраняване:

Неизправни са запалителните свещи и техните проводници или запалването е центровано неправилно- да се прегледат запалителните свещи и проводниците и да се отстрани неизправността. При необходимост да се регулира хлабината между електродите на свещите, да се центрова запалването.

Отказ в работата на прекъсвач-разпределителя, кондензатора, нарушаване на изолацията на проводниците за ниско напрежение-да се провери веригата за ниско напрежение и да се отстрани забелязаната неизправност. Забелязаните притрити места на проводниците да се намотаят с изолационна лента. Неизправният уред да се регулира. Ако чрез регулировка не може да се отстрани неизправността, уредът да се замени. Да се центрова запалването.

Ненормално ниво на горивото и поплавъковата камера на карбуратора- да се провери нивото на горивото в поплавъковата камера при необходимост да се регулира на необходимото ниво.

Неправилна регулировка на карбуратора при празен ход на двигателя- да се регулира карбураторът.

Запушване на горивните или въздушните жигльори на карбуратора- да се почистят и продухат жигльорите.

Всмукване на въздух в съединенията между фланците на карбуратора и всмукателния тръбопровод или между всмукателния тръбопровод и цилиндровата глава- да се притегнат фланците и да се отстрани всмукването на въздух. При необходимост да се заменят повредените уплътнители.

Попадане на вода в цилиндрите на двигателя в резултат на повреда на уплътнителя на цилиндровата глава или през пукнатини в главата на цилиндровия блок- да се замени уплътнителят на цилиндровата глава. Цилиндровата глава и цилиндровият блок, които имат пукнатини трябва да се заменят.

Много вода в утаителя на филтъра за фино пречистване на горивото в горивния резервоар- да се излее утайката от горивния резервоар.

Нехерметичност на всмукателните и изпускателните клапани- да се проверят хлабините между клапаните и кобилиците и при необходимост да се регулират и притрият клапаните.

При търсенето на причините за неустойчивата работа на двигателя трябва да се обръща внимание на външните признаци. Ако двигателят работи със слаби вибрации, то най-вероятната причина е разхлабване на клемата за включване към акумулаторната батерия.

По-силното вибриране на двигателя се дължи на обеднена или обогатена смес, постъпваща в цилиндрите.

Неустойчивата работа на двигателя, съпроводена с „изстрели“ в шумозаглушителя, като правило възниква поради преобогатяване на сместа, неплътното прилягане на клапаните към гнездата им или пропуски в запалителната уредба(твърде късно запалване).

Неравномерното изпускане на газовете при работа на двигателя е явен признак за неизправности на токоразпределителя или на запалителните свещи при изправна горивна уредба.

Определянето на неизправностите по външните признаци за работа на двигателя не е достатъчно точен метод, тъй като зависи от субективните качества на проверяващия- неговия опи и умение. Но познаването на характерните признаци значително ускорява и облекчава търсенето на причините за неизправности при неустойчива работа на двигателя.

За контролния преглед преди пътуване, разберете ТУК!

Добавена на от:

Етикети:

3541 Общо преглеждания, 1 за днес

BG Naemi
5.0/35/5

Сходни новини

Реклама

Вашият коментар